Şanlıurfa Marangozlar Ve Mobilyacılar Odamızın Genel Kurulu 18.02.2018 pazar günü saat 10:00'da Çamlıkta yapıldı.
 

Gündem Maddemiz :

 

 1. Açılış
 2. Başkanlık divanının teşekkülü
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 4. Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
 5. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
 7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
 8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
 9. Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
 10. Yeni dönem çalışma programı ile bu programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi
 11. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,
 12. Ünvan Değişikliği ‘’ Bakanlık tarafından Ön izni alınan tadil tasarısının karara bağlanması için genel kurula sunulması kabulü veya reddi
 13. Oda adına Birliğin muvafakatini almak kaydıyla Her Türlü Gayrimenkul ve Taşıt Alımı-Satımı ve Hibe edilmesi hususunda genel kurulca yönetim kuruluna yetki verilmesi
 14. Dilek ve temenniler
 15. Seçimler
 16.  Kapanış

Gazeteler